இவற்றிற்கான களஞ்சியம் 'War of Tamil Eelam' வகை

Apr 24 2009


புலிகள் மக்களை விட்டு விட்டு ஓடிப் போய்விட்டார்களா?

புலிகள் மக்களை விட்டு விட்டு ஓடிப் போகவில்லை. அவர்களால் இயன்ற அளவு தாக்குகிறார்கள். அவர்களும் மக்களுடன் தான் இருக்கிறார்கள். இருந்த்தாலும் பலதரப்பட்ட உதவிகளுடன் இலங்கை இராணுவம் தாக்கி முன்னேறுகிறது.

அயல் நாடு இந்தியா கடற்படை நிறுத்தி புலிகளைக் கண்காணிக்குது, அமெரிக்கா சட்டலைட்டில் உடனுக்குடன் படமெடுத்து எந்த அசைவையும் இலங்கைக்குத் தெரியப்படுத்துகிறது. ஆளில்லா வேவு விமானம் அனுப்பி வடிவாக காணொழி மாதிரி மேலிருந்து பார்த்து குண்டுகளை அடிக்கிறது இலங்கை. இந்தியா கொடுத்த இரசாயனக் குண்டுகளைப் போட்டு ஒரேயடியாக பல நூறு பேரைக் கொன்று இலகுவாக்குகிறது இலங்கை. உணவு பொருட்களுக்கு அனுமதி இல்லை. மருந்த்துப் பொருட்களுக்கு அனுமதி இல்லை. தன்னார்வ உதவி செய்யும் குழுக்களுக்கும் அனுமதி இல்லை. பத்திரிகையாளர்களுக்கும் அனுமதி இல்லை. புலிகளை அனேகமான பலம் பொருந்திய வெளிநாடுகள் தடைசெய்திருக்கிறது.

இவ்வளவையும் எதிர்த்து எப்படி ஐயா வெல்வது?

புலிகள் இயக்கத்திற்குள்ளேயே, போராடுபவர்களுக்கு மட்டும் தானாம் இரண்டு நேரச் சாப்பாடு. மற்றய அனைவருக்கும் [அரசியல் துறை, பத்திரிகைத் துறை, கட்டளைத் தளபதிகள், வாக ஓட்டுநர்கள் & etc.]ஒரு நேரச் சாப்பாடாம்.

No responses yet

Feb 23 2008


வே. பிரபாகரன் இறைவனின் அவதாரம்!

ஆண்டாண்டு காலமாக யுத்தமெனும் சாபம் பிடித்து அலைகிறது இலங்கை.
ஆண்டவனைப் பிரார்த்திப்போம்.

எனக்குச் சிரிப்புத் தான் வருகிறது.

ஒருவர் சரியான சாமி பக்தனாம்.  அவர் வாழ்ந்த ஊரில் வெள்ளம் வந்ததாம்.  அவர் தன்னைக் காப்பாற்ற கடவுள் வருவார் என்று நம்பினாராம்.  ஊரார் வெளியேறும் போது அவரை கூட்டிச்செல்கிறோம் என்று கேட்க அவர் இல்லை என்னை காப்பாற்ற கடவுள் வருவார் என்று சொன்னாராம். வெள்ளம் பெருகிவிட்டது. பிறகு ஒரு சிறு வள்ளத்தில் ஒருவர் வந்து வாருங்கள் இதில் தப்பிப் போகலாம் என்றாராம்.  அதற்கும் அந்த நபர், இல்லை கடவுள் வந்து என்னைக் காப்பாற்றுவார் என்று சொன்னாராம்.  பிறகு உலங்குவானூர்தியில் [helicopter] வந்து இறுதி அழைப்பு இதில் ஆவது தப்பி வாருங்கள் என்று கூப்பிட அவர் மறுத்து இல்லை இல்லை என்னைக் காப்பாற்ற கடவுள் வருவாராம் என்று சொன்னாராம்.  சரி வெள்ளம் பெருகி மோசமாகி அவர் அதில் மூழ்கி மாண்டுவிட்டாராம்.

மேலே ஆவியாய் போய் இறைவனிடம் சேர்ந்தார்.  இவர் இறைவனைக் கேட்டாராம், நான் உன் அதீத பக்தன் என்னை ஏன் நீ காப்பாற்ற வரவில்லை என்று.  அதற்கு அவர் சொன்னாராம், அட முட்டாளே நான் உன்னைக் காப்பாற்ற மூன்று முறை வந்தேன், நீ தான் வர மறுத்துவிட்டாய் என்றாராம்.

இறைவன் இப்படித் தான் ஏதாவது ஒரு வளியில் தான் உதவுவார்.  தலைவர் வே. பிரபாகரன் இறைவரனின் அவதாரம்!

2 responses so far

Jan 27 2008


“What can I do?”

“What can I do?”

– Sharing my thoughts with the Tamil Diaspora

 

The plight of our people has been steadily reaching newer levels. And, after being an observer with a hands-off approach, I decided to do something about it. I became proactive – in small ways. As a mother of two young children living in
Ottawa, Canada and having many commitments, it was not easy to change my inaction – but I did. I firmly believe now, that if we all do our little part and started working towards a common vision, that vision will and must materialize. I realise there’s spiritual element to this as well, and of course some people are skeptical when it comes to these things. But I still wanted share my simple suggestions at the end of this article, with other ordinary people who, like I used to be, are a bit lost when it comes to how they can help.

 

It all began in 1983 for me. Following the horrifying experience of the riots, I remember the first time my family settled in
Jaffna. I remember the 3 day ship journey to
Jaffna, the light blue waters of the KKS harbour and the village school where my family was given bread and potato curry. How lovingly the senior students – my people – served the food to us. How good the food tasted, especially after being in a crowded ship for 3 days and having experienced sea sickness.

 

Children are resilient and if given the chance they bounce back. I soon forgot and overcame the bad memories thanks to my people and
Jaffna. I was just a little girl and I was swept away by the simple beauty of my hometown Chavakachcheri – the lush paddy fields, the tall palmyrahs, the mango groves and the hot white sand that made me hop and jump when I tried walking barefoot to the kovil close by.
Jaffna healed me and my horrific memories of the riots.
Jaffna saved me in many ways.
Jaffna taught me culture, the beauty in living close to nature, the importance of an ecologically sustainable living and embedded in me deep spiritual beliefs.

 

Then I remember how the war started. Little by little and then all in a rush. The many atrocities that happened. I remember the first time a loved one got killed. I remember a friend who was arrested and disappeared. I remember a childhood acquaintance who was later gang-raped and murdered by Sri Lankan soldiers – became to be known as the Krishanthy Kumarasamy case.

 

I remember proudly waving at Indian soldiers only to be terrified of them a few months afterwards. What a betrayal by
India! But more was to come. I remember how stupidly and naively I voted for Chandrika Kumarutunga when I moved back to
Colombo, having just turned 18 and got voting rights, trusting the South to deliver peace as they promised. Instead, the war intensified under Chandrika’s regime and I lost a beloved cousin of mine who had just entered University – her body blown into pieces in one of the many aerial bombings by the Sri Lankan Air Force in the North. How naïve I was in hoping that a Sinhalese government would deliver peace to the Tamil people. 
 

 

Then, now in a new millennium and in another country, I got sadder and angrier as I read the latest news or heard from people who visited
Sri Lanka. I could almost feel the terror that our people are experiencing on a daily basis – It was almost palpable. We cannot trust our enemy one little bit nor should we let them get away with what they have done to us. Let our fighters carry on with what they are doing but meanwhile, I decided that I need to do my part – in whatever small ways I can.

 

When we look at the Tamil Diaspora, some of us still lay our hopes on the International Community – I am not saying it’s a bad thing but it should not be the only thing. Some of us wait for some sort of miracle to happen. Some of us feel absolutely hopeless and pessimistic. Some of us feel tortured to live this way – reading the news of our homeland, feeling angry and depressed – then only to get distracted by trivial things in daily life. Only a rare few Tamils undertake the weight on their shoulders and do more than their part in helping our homeland. They are the dedicated people who though living abroad have not forgotten their duty. These people of the Tamil Diaspora are true leaders and beacons of hope.

 

However, most of us do nothing. I have friends who simply sigh and change the topic or don’t talk about it anymore. Even worse, I have friends who don’t even give it a second thought. They like to believe that they have lots of rights in
Canada. They thrive in the small things of daily lives and happily chat in English with their kids. One part of our future generation is being utterly traumatised in
Sri Lanka, while the other part (or to be fair, the majority of other part) is growing up oblivious to what’s happening to their brethren back home.

 

So I put together a simple plan on how I (a housewife and a mother) can change my habits, and then I acted on it. It was a very liberating experience for me. Small things can make a big difference. Hence, I share my thoughts with and for the people who might have adopted a “hands-off” approach (like I did before) or “looking the other way” approach.

 

Act 1 – Get in touch with the North East. Help relatives and friends in North East. 

Almost all of my close relatives are living abroad. But I took some trouble to get contact details of distant relatives in
Sri Lanka. I contacted my mother’s second cousin’s family in the North, whom I met only once in my life when I visited them as a child. They were just so happy that I remembered them and called. Now we are in touch at least via mail. I called a long lost relative in Batticola. For two decades, the people of the East have experienced the worst of Sinhalese brutality in terms of large scale massacres. This is due to geographical proximity as well other factors which has made them more vulnerable. My relative in Batticola was ecstatic that I called. As far as I am concerned, a two way communication was helpful to both parties. I feel connected. Also, sending a small amount of money goes a long way. In these horrific times, they need all the help that they can get. Initially, I felt ashamed that I didn’t contact these people before. But better late than never.

 

Act 2 – Help the charities that do work in the North East 

About 5 years ago, I realised if I can afford to spend $20 a month on McDonalds, I can sponsor a child. So I sponsored this little girl through Foster Parents Plan. The country they chose was
Bangladesh. 5 years on, I still felt so happy of my decision whenever I got a letter or picture from her. So later, I started to donate to the orphanages in Vanni directly through a friend who is personally involved with the orphanages. I allocated a small percentage of my salary for this purpose. I also started contributing in Tamil events and through Tamil organizations using common sense and a bit of trust. In doing so, I brushed aside a long felt concern – “I really need to know how and where my money is going”. A quote from one of my favourite writers comes to mind.

 

“You often say, ‘I would give, but only to the deserving’.

The trees in your orchard say not so, nor the flocks in your pasture.

They give that they may live, for to withhold is to perish” – Kalil Gibran

 

I felt that if we don’t give now (our time, money and energy) to our people back at home, our culture and our nationhood might perish eventually. Once I started giving my time, money and energy in small ways, I felt more confident in terms of futures results.

 

Act 3 – Boycott Sri Lankan goods 

Self explanatory – just check the label of whatever you buy. For example, I stopped buying MD brand that I used to use a lot.

 

Act 4 – Write to local MPs, NGOs and to the media. 

Get details of your local MP and engage them. Write to them regularly or schedule a fact to face meeting so that after a while, they get to know you and a relationship can be formed. I started writing to NGOs and the media, and was amazed at some of the responses that I got. They really like to hear from ordinary people. I feel that I doing my part educating people. This takes maybe 1 or 2 hours of my time per week. And I do believe, if many people start doing this, it could be a powerful factor.

 

Act 5 – Teach our children Tamil language. Teach them the ancient and recent history of Tamil homeland. 

This is a very important point for two reasons. The next generation of children needs to be aware. They will have to carry on the struggle of rebuilding our nation once we are no longer here. Also, teaching our children our language and history is not only beneficial for our people back home, but also good for our children’s self concept, self image and identity (regardless of age).  

 

Act 6 – Don’t imagine the worse or NOT try something out because of an assumption. 

I have a friend who says with gloom “even if Tamil Eelam materialises it’ll be a bad state. We will destroy ourselves”.  Would you give a 10 months old child a can of coke just because “he’s going to be doing that anyway when he is 18” (I actually heard a father say that and I feel sorry for both him and the kid!). This kind of logic is flawed. We can’t give up on things by imagining a bad future. You nurture and nourish a plant so that it’ll be bear good fruits. We’ll just have to heal with love and hope.

 

 

Act 7 – Think collectively and truly identify with North East as Tamil Eelam.  

We need to think collectively and truly identify with North East as Tamil Eelam. Our thoughts and actions stemming from this identity will have far reaching consequences. Freedom is ours to take – not something that we need to ask from somebody else. Once we start believing in Tamil Eelam, it will materialize. Meanwhile, I feel better when I introduce myself as a “Tamil from the North East of Sri Lanka now referred to as Tamil Eelam by us” – a rather long winded answer to the simple question “where are you originally from?” But I still feel good saying it. I used to say “Sri Lankan”.

 

We might have a few dilemmas. For example, we might not have a flag and song that is recognised by others. Recently, the Principal of my daughter’s school had a bright new idea. In order to reflect the cultural diversity at the local school, he wanted to display the different flags of the different nations the children’s families were coming from. It was an extremely nice thought! But I did not feel like giving the Sri Lankan flag nor could I give our flag with the Tiger emblem on it since it may not be perceived as a national flag. I felt really troubled and at the end had to tell the Principal that we didn’t want any representation by flags. So we do have road blocks in this area and we need to work on that but I still rather identify with our unborn nation than to be identified with
Sri Lanka – even for formalities. This was an important psychic change.

 

 

Act 8 – Positive visualisation 

Positive visualisation is not just day dreaming or just hoping, but actually visualising the final goal in mind so that we can work towards it. I have practiced this in my personal life with good results. Once I drew a picture of a goal that I wanted (a seemingly impossible goal at that time), put it in my study room, and every day reflected on it for couple of minutes. This clarified things in my mind. This helped and kept me in focus on what I wanted to achieve and what needs to be done on a daily basis – all the small steps that I had to do in order to achieve this big goal.

 

Nowadays, I also visualise visiting my hometown (now the home of a big army camp) and see what has to be done from my part in order to achieve this. This last point (positive visualisation) kind of encompasses all of the above points: Visualise -> Get Proactive -> Act; Visualise -> Get Proactive -> Act. I visualise my family visiting my mother’s cousin’s family in
Jaffna and having lunch with them. I visualise my kids playing together with theirs! This may seem a bit far fetched but I truly believe that the Universe will respond to my thoughts as well as my actions. I believe we can create our own future if we really want to. We just have to start off this process by being proactive first. The rest will follow.

 

Some skeptics might call me a dreamer. But I rather dream than despair. I rather believe than be cynical. I rather pray and plead to the Universe, than to turn the other way and pretend everything is fine – as the Tamil saying goes “Prayers that are said for the common good always work”. I rather act and consequently feel good about myself for the small yet powerful deeds that I am doing in helping out my people. It’s all worth it in the end.

 

 

 

 

A Mother – Wife – Daughter – most importantly a Tamil!

No responses yet

Nov 18 2007


Eelam and Indian Security

Part I:  Eelam and Indian Security: Averting a Catastrophe

“What is precarious is that the isolation of the LTTE and active assistance for a military option against it by the International Community, may lead the LTTE and the people backing it with no option other than facing the situation. The repercussions are sure to threaten Indian security for a long time to come.”

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=23786

============================================================

Part II:  Eelam and Indian Security: Need for policy alternatives

“It is not a secret that ever since the beginning of the liberation struggle of the Tamils of Sri Lanka, a small but influential group of individuals worked against it in India. People from opinion making sections of the society, i.e., journalists, professors, diplomats, former diplomats, bureaucrats, and officers of the armed and intelligence services were in this group. They were the main advisors of the government. Their words carried more weight than the public opinion.

In a way, by its near total dependence on the Dravidian politics of Tamil Nadu to garner India’s support, the Sri Lankan Tamil movement has failed to address and convince the Indian elite of its larger dimensions of liberation politics and its worthiness to regional stability and security.

Everybody knows what is meant by the phrase ‘International Community’ today. The Sri Lankan Tamil militancy has not committed any offence to USA or EU. It is a local freedom struggle….

Yet, many may wonder the kind of vengeful ferocity shown towards the LTTE and along with it towards the Tamil cause in Sri Lanka, by the so-called International Community.

It is not that the IC doesn’t know that the terrorism they speak of is a counter-product of genocide. The real reason for their wrath is the refusal of the LTTE to sell out the struggle to the strategic and economic interests of the International Community, where as the Sinhala polity is prepared to give away everything to have the Tamils exterminated as a nation.

Collaboration with the IC against the interests of the Tamils will boomerang on India in the long run.

The history of the past sixty years has brought us to a point that makes separation a necessary condition to renegotiate a union on an equal basis.

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=99&artid=23795

No responses yet

Sep 14 2007


Intervention in Sri Lanka: The IPKF Experience Retold by Major General Harkirat Singh (Retd.); Manohar; pages 108, Rs. 545

Depinder Singh writes: “… I remember a telegram the High Commissioner sent from Colombo to Delhi stating inter alia that, according to information available to him, the LTTE collapse was imminent… The reason why the Army view did not or could not prevail, perhaps, can be ascribed to the lack of rapport between the COAS and the Prime Minister – undesirable in normal times, completely fatal in an emergency.

The author writes: “I am unsure of what prompted the Army Chief, Sundarji, to shift me out of Sri Lanka, but one of the factors must have been the letter that India’s High Commissioner J.N. Dixit reportedly wrote to Sundarji in September 1987 since I did not accept his order to shoot/arrest the LTTE supremo. …”

RAW began rearming other Tamil groups even while the LTTE was being disarmed in August 1987.

“According to Dixit, the ultimate objective of the IPKF was to discredit the LTTE in the eyes of the local Tamil population. In short, the IPKF was expected to play a double game. I realised that these tactics would not work since the Tamils had already understood that their aspirations for Eelam could be met only by the LTTE. Dixit then turned towards me and said, ‘General, please ensure that the actions of the IPKF are in line with my discussions with the Prime Minister at Delhi. You should adopt a posture of gradual change from negotiations to coercion. The junior commanders during their contact should ascertain the view of the Tamils on the above approach.’”

“On the night of 14/15 September 1987, I received a telephone call from Dixit, directing me to arrest or shoot Pirabakaran when he came for the meeting. Telling Dixit that I would get back to him I placed a call to the OFC. Lt. Gen. Depinder Singh directed me to tell Dixit that we, as an orthodox Army, did not shoot people in the back when they were coming for a meeting under the white flag. I then spoke to Dixit in Colombo and conveyed the message, emphasising that I would not obey his directive. I pointed out that the LTTE supremo had been invited by the IPKF in order to find a solution to the problems in the implementation of the Accord. Dixit replied, ‘He [Rajiv Gandhi] has given those instructions to me and the Army should not drag its feet, and you as the GOC, IPKF will be responsible for it.’ The next morning I received a call from Lt. Gen. B.C. Joshi, the then Director General Military Operations, who supported my stand on Dixit’s directive. However, the COAS, Gen. Sundarji, expressed his annoyance.”

Dixit and Sundarji thought that Harkirat Singh was soft on the LTTE. The texts of his assessments on September 17 and 20 and on December 5, 1987, show him to be far more perceptive and realistic than Dixit. The Army lost 1,155 men when the IPKF withdrew.

ராஜீவ் காந்தியின் கொலை தப்பா?

Source:
Shocking disclosures

No responses yet

பழைய இடுகைகள் »

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.