இவற்றிற்கான களஞ்சியம் 'Religion' வகை

Mar 06 2013


100 to 300 People – Compare banquet hall service prices for 1st birthday party/ puberty ceremony

Filed under Culture,Religion

Here are the criteria I asked for
Birthday Party
100 people
July 6th

சாம‌த்திய‌ வீடு/ Puberty Ceremony
125 people
July 13

It was said, the prices would not change in the range of 100 to 300.  If you go above, then the prices might come down.

=================

ONLY TAMIL EVENT PLANNER/ COORDINATORS NEAR BRAMPTON/ ETOBICOKE/ MISSISSAUGA/ VAUGHAN AREAS

To see others scroll down

=================

http://www.vimikabanquet.com/
Giri
(416) 428 3333

July 6 not available
July 13 is available in Markham for small area

Said will call back, but never did

=======
RS Royal Party Service

Said will call back, but never did

========

After so much phone calls, we finally picked these guys and had a meeting for 1 hour at Chandni Gateway hall.
He is very down to earth person, and came well prepared with food menu, event photos, and manavarai photos on his laptop.
He gave 2 choices of Videographer, 3 choices of make up ladies, 3 choices of “basic” manavarai and he also showed a $4000 manavarai

http://www.thamarabharani.com/

called & left msg & he called back
In any of the following halls
Sam/ Thavarajah

1st birthday party
$4500
-$250 if you are hiring your own videographer

சாம‌த்திய‌ வீடு/ Puperty Ceremony in any one of the halls
Sapphire
Tomken & Derry
959 Derry Rd East
Mississauga, Ontario
L5T 2S7

$5000 – excl video & makeup
$5500 – incl video, make up

Chandni Gateway
Airport & Queen Street
5 Gateway Blvd
Brampton, ON
L6T 4X2

$6,500 – including everything
410 & DERRY
1370 Edward Avenue
Brampton, ON

==============
Himalaya Banquet Services

called & left msg

Birthday Party
Pearl
Dixie & Eglington
$5000

no other halls for B/day

சாம‌த்திய‌ வீடு/ Puberty Ceremony
$9000  + basic manavarai
Limo +$250
incl kolam

Either 2 halls
Airport & Queen
Albion & 27

===========

http://www.harmonybanquet.ca/

called & left msg, never called back

=========
http://biz.vanakkamcanada.ca/Woodbine-Banquet-Convention-Hall-711.html

This is same guys as Vimika

========

http://geethamsbanquet.com/

They don’t do anything except, Wedding & Reception

============
Seven Star Banquet Party Services

called & left msg

$40 – 50 / person

Birthday
$5000 without video, photo
$6000 – incl everything

$8000 including everything
Embassy/ Pearson/ Birdy halls

============

All Seasons

Called & said he’ll call back, but never did

=================

HERE ARE THE HALLS NEAR THE AREA HWY 427 & HWY 7 – regardless of Tamil people or not

=================

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Brampton/Il-Cavaliere-Banquet-Hall/807930.html?what=banquet%20rooms&where=Brampton,%20ON&cli=0,4&le=1caf4c382a

Called & left msg
They no longer book as they are closing down

========

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Toronto/Claireport-Place-Banquet-Convention-Centre/2184131.html?what=banquet%20rooms&where=Brampton,%20ON&cli=0,2&le=1caf4c7424|1caf4c392e|1caf4c7421|1caf4c7422|1caf4c7423|1caf4c3b9f|1caf4c3d5f

$5,500 everything incl hall, decoration, game, food
$4,500 hall, decoration

july 6 & 7 not available
only July 14 available

=====

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Woodbridge/Da-Vinci-Banquet-Halls-Restaurant/7974320.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,4&le=1caf4c3cda|1caf4c7423|1caf4c3b9f|1caf4c7424|1caf4c7422|1caf4c392e|1caf4c7421|1caf4c3b04

SAT
$80/ person
SUN
$60/ person

======

http://www.natrajbanquethall.com/

$18/ person  3 appetizers …
$1,300 just hall

to see hall, visit 11 am – 11 pm  SAT, 12 noon – 6 pm SUN

=============

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Woodbridge/Jewel-Banquet-Centre/8137553.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,7&le=1caf4c3cda

called & left a msg.  They wanted us to come to speak with a Sales Rep

$50 / person
no DJ
Western & European food
includes open bar as well.

====

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Woodbridge/Veneto-Centre/1661158.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,7&le=1caf4c3cda

They said to call around 2pm on SAT.  I never called back
Com’ on, If you want our business, you should take our number and call back – even if we forgot!

=============

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Etobicoke/Rizzo-Banquet-Halls/1345489.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,7&le=1caf4c3b23|1caf4c3cda|1caf4c392e|1caf4c7423|1caf4c7424|1caf4c7422|1caf4c3b9f|1caf4c3d5f|1caf4c382a|1caf4c7421

$35/ person if no food
if food, you have to come & select the menu

=====

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Brampton/Speranza-Banquet-Hall-Ltd/2547758.html?what=banquet%20rooms&where=Castlemore,%20ON&cli=0,3&le=1caf4c382a

$3000 just hall, decoration
$35 – 40/ person  if getting food from them – Italian, no charge for hall

=========

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Brampton/Chandni-Banquet-Hall/2643232.html?what=banquet%20rooms&where=Brampton,%20ON&cli=0,3&le=1caf4c382a

Lucky
905-789-8182

July 6, 7 not available
July 14th is available

$20 – 30/ person food & hall
$1,500 just hall

=====

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Brampton/Masonic-Hall/1024490.html?what=banquet%20rooms&where=Brampton,%20ON&cli=0,3&le=1caf4c382a

$850 +HST
$300 damage deposit
$75 key deposit / none needed if their security company opens the halls for us

July 7 & 14 available, but not July 6th not available

=====

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Etobicoke/Elite-Banquet-Halls/7761379.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,1&le=1caf4c392e|1caf4c7423|1caf4c7424|1caf4c7422|1caf4c3b9f|1caf4c3d5f|1caf4c7421

$25/ person 4 appetizers 2 meat 2 veg
$15/ person + $1/ person for chair cover
$1/ person soft drinks
$30/ person for alcohol [$150 for bar tender if you are bringing your own alcohol]

July 6th, 14th not available
no SATs available, only FRI & SUN available

===========

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Etobicoke/Forum-Banquet-2001-Inc/644682.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,1&le=1caf4c392e|1caf4c7423|1caf4c7424|1caf4c7422|1caf4c3b9f|1caf4c3d5f|1caf4c7421

only 2 halls 80/ 400 people
for 400 people hall, need minimum 200 ppl

========

http://www.yellowpages.ca/bus/Ontario/Toronto/Royal-Celebration-Banquet-Hall/8150386.html?what=banquet%20rooms&where=Vaughan,%20ON&cli=0,1&le=1caf4c392e|1caf4c3d5f|1caf4c7423|1caf4c7421|1caf4c3b9f|1caf4c7422|1caf4c7424

$50 / person Silver package
available sri lankan food + soft drinks [these guys have all community food suppliers]

$30 / person   just the hall
July 6, 7 available
July 14 not available.

No responses yet

Aug 15 2006


இஸ்ரேல் செய்தது/ செய்வது தப்பா?

Filed under Religion,War

இஸ்ரேல் செய்தது/ செய்வது தப்பா?

இஸ்ரேல் வேண்டுமென்று லெபனானை தாக்கவில்லை. ஃகெஸ்புல்லா இரண்டு இஸ்ரேல் வீரர்களை கடத்தியது பத்தாதென்று ஏவுகணைகளையும் தொடர்ந்து [நாளுக்கு 100] விட்டுக்கொண்டிருந்ததாலேயே இஸ்ரேல் தாக்கியது. சரி ஃகெஸ்புல்லா செய்தது பிழை என்று லெபனான் அரசாங்கம் கண்டித்து அந்த கடத்தப்பட்ட இராணுவ வீரர்களை விடுவிக்கவும் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை.

இவ்வளவு தவறு ஃகெஸ்புல்லாவில் இருக்கும்போது கூட சகல முஸ்லிம் நாடுகளும், இஸ்ரேல் மேல் கோபக்கனல் வீசுகிறதென்றால் அதற்கு இஸ்லாம் தான் காரணம் என்றால் மிகையாகாது. ஃகெஸ்புல்லா அமைப்பு ஒரு இஸ்லாம் அமைப்பதென்பதற்காக முஸ்லிம்கள் இவ்வாறு நியாயம் தவறுதல் நியாயமா?

என்னைப் பொறுத்த வரையில், இஸ்ரேல் செய்வது சரியே.

முன்பும் இவ்வாறு ஃகெஸ்புல்லா இஸ்ரேலிய இராணுவ வீரர்களைக் கடத்தி பணயம் வைத்து வேறு தீவிரவாதிகளுக்காக பண்டமாற்றம் செய்தது. அந்த ருசியில் தான் இப்போதும் செய்ய எத்தணிக்கிறார்கள். இப்படியே போனால், இன்னும் ஓர் முறை ஃகெஸ்புல்லா இஸ்ரேலிய இராணுவ வீரர்களைக் கடத்தி பண்டமாற்று கேட்கும்.

இயேசு நாதர் உண்மையென்றால், இஸ்ரேல் யூதர்களின் தாயகமாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் தானே? அயலில் உள்ளவர்கள் இஸ்ரேலை ஒரு நாடு என்று அங்கீகரிக்க மாட்டோம், உலக வரைபடத்திலிருந்து இஸ்ரேல் அழிக்கப்படவேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் எப்படி பிரச்சினை தீரும்?

என்னைப் பொறுத்த வரையில் யூத மதத்தவர்கள் தான் மிகவும் பாவப்பட்டவர்கள். அந்தப் பெரும் பிரதேசத்தில் யூத மதத்தவர்கள் தானே முதலில் இருந்தார்கள். பின் தோன்றிய கிறிஸ்தவ மதத்தவர்களும், முஸ்லிம் மதத்தவர்களும் யூதர்களை கொன்றொழித்து தமது மதத்தை முற்று முழுதாக பரப்பி இப்போ முஸ்லிம்களின் இராச்சியமாக விழங்குகிறது. சவூதி அரேபியாவில் உள்ள ஒரு யூத நகரத்தை நோக்கி இஸ்லாத்தின் படை வருது என்று குரானில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ பேச்சுக்குக் கூட யூத மதத்தவர்கள் அரபு நாடுகளில் இல்லை. அன்று இஸ்லாம் மதத்தவர்கள் செய்த பாவத்தினால் தான் இன்று இஸ்ரேல் அந்த இடத்தில் இருந்து சுற்றியிருக்கும் இஸ்லாம் ஆக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு உவத்திரமாக இருக்கிறது. கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களை வெறுத்து கொன்றுகுவித்தார்கள். ஜேர்மன், ரஷ்யா என்று பலம் பொருந்திய அத்தனை பேரும் கொன்று குவித்தார்கள். இப்போது முஸ்லிம்களும் கொல்ல வேண்டும் என்று துடிக்கிறார்கள்.

உண்மையில் யூத மதத்தவர்கள் தான் ஒடுக்கப்பட்ட மதத்தவர்கள்!

“PROPHET, MAKE WAR ON THE UNBELIEVERS AND THE HYPOCRITES AND DEAL
RIGOROUSLY WITH THEM. HELL SHALL BE THEIR HOME.”

QUR’AN 9:73

“MAKE READY TO SLAUGHTER HIS SONS FOR THE GUILT OF THEIR FATHERS;
LEST THEY RISE AND POSSESS THE EARTH, AND FILL THE BREADTH OF THE
WORLD WITH TYRANTS”

ISAIAH 14:21

“FIGHT FOR THE SAKE OF GOD THOSE THAT FIGHT AGAINST YOU! SLAY THEM
WHEREVER YOU FIND THEM. DRIVE THEM OUT OF THE PLACES FROM WHICH
THEY DROVE YOU.”

QUR’AN 2:190-3

“IF YOUR OWN FULL BROTHER, OR YOUR SON OR DAUGHTER, OR BELOVED
WIFE, OR INTIMATE FRIEND, ENTICES YOU SECRETLY TO SERVE OTHER GODS,
WHOM YOU AND YOUR FATHERS HAVE NOT KNOWN, GODS OF ANY OTHER
NATIONS, NEAR AT HAND OR FAR AWAY, FROM ONE END OF THE EARTH TO
THE OTHER: DO NOT YIELD TO HIM OR LISTEN TO HIM, NOR LOOK WITH PITY
UPON HIM, TO SPARE OR SHIELD HIM, BUT KILL HIM. YOUR HAND SHALL BE
THE FIRST RAISED TO SLAY HIM; THE REST OF THE PEOPLE SHALL JOIN IN
WITH YOU. YOU SHALL STONE HIM TO DEATH, BECAUSE HE SOUGHT TO LEAD
ASTRAY FROM THE LORD, YOUR GOD, WHO BROUGHT YOU OUT OF THE LAND
OF EGYPT, THE PLACE OF SLAVERY: AND ALL ISRAEL, HEARING OF THIS
SHALL, FEAR AND NEVER DO SUCH EVIL IN YOUR MIDST.”

DEUTERONOMY 13: 7-12

 

இஸ்லாமிய நம்பிக்கைகளின் படி முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுடன் போரிட்டு உயிரிழக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு சொர்க்கத்தில் கன்னிப் பெண்கள் தரப்படுவார்களல்லவா?

திருக்குரான் 56:54, 56:20
=========

“WE HUMANS CAN LIVE QUITE WELL WITHOUT RECOURSE TO RELIGIOUS FAITH.
RELIGION I TAKE TO BE CONCERNED WITH FAITH IN THE CLAIMS TO SALVATION
OF ONE FAITH TRADITION OR ANOTHER. SPIRITUALITY I TAKE TO BE
CONCERNED THOSE QUALITIES OF THE HUMAN SPIRIT-SUCH AS LOVE AND
COMPASSION,PATIENCE, TOLERANCE, FORGIVENESS, CONTENTMENT, A SENSE
OF RESPONSIBILITY, A SENSE OF HARMONY-WHICH BRING HAPPINESS TO
BOTH SELF AND OTHERS. THERE IS NO REASON WHY AN INDIVIDUAL CANNOT
DEVELOP THESE QUALITIES, EVEN TO A HIGHER DEGREE, WITHOUT RECOURSE
TO ANY RELIGION. THIS IS WHY I SOMETIMES SAY THAT RELIGION IS
SOMETHING WE CAN PERHAPS DO WITHOUT. WHAT WE CANNOT DO WITHOUT
ARE THESE BASIC SPIRITUAL QUALITIES.”

“THIS MAY SEEM AN UNUSUAL STATEMENT, COMING AS THEY DO FROM A
RELIGIOUS FIGURE. I AM, HOWEVER, TIBETAN BEFORE I AM DALAI LAMA, AND I
AM HUMAN BEFORE I AM TIBETAN. SO WHILE AS DALAI LAMA I HAVE A
SPECIAL RESPONSIBILITY TO TIBETANS, AND AS A MONK I HAVE A SPECIAL
RESPONSIBILITY TOWARD FURTHERING INTER RELIGIOUS HARMONY, AS A
HUMAN BEING I HAVE A MUCH LARGER RESPONSIBILITY TOWARD THE WHOLE
HUMAN FAMILY-WHICH INDEED WE ALL HAVE.

– DALAI LAMA

_____
CAPital

2 responses so far

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.