இவற்றிற்கான களஞ்சியம் 'Me' வகை

Jun 13 2006


நன்றிகள்

Filed under Me

என் வலைப்பூவிற்கு குறுகிய காலத்தில் இவ்வளவு பேர் விருந்தினராய் வருவார்கள் என்றோ அல்லது, கருத்துக்கள் எழுதுவார்கள் என்றோ எண்ணியிருக்கவில்லை.

உங்கள் கருத்துக்களைக் காண என் மனம் நெகிழ்கிறது.  உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றிகள்.

_____
CAPital

No responses yet

Jun 08 2006


வணக்கம் உலகமே!

Filed under Me

வணக்கம் உலகமே _/|\_

இது தான் என்னுடைய முதல் blog முயற்சி. எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல எழுத உத்தேசித்துள்ளேன்.

Welcome to CAPital’s blog. This is my first experience on creating a blog. There will be more posts in the future.

_____
CAPital

2 responses so far

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.